Reklamacje

Reklamacje

Jeżeli zakupiony w naszym sklepie towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. W tym celu Kupujący zobowiązany jest przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową do zawiadomienia o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy.

Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów albo naraziłaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte: widoczne w dniu zakupu drobne fałdy, niejednolita struktura lica, niejednorodna kolorystyka, wykonanie dostarczonego towaru o ile towar jest zgodny z umową i jego przeznaczeniem, wygoda oraz komfort użytkowania, naturalne zużycie, powstałe w trakcie użytkowania: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia okuć, mechaniczne przetarcia taśmy zamków, uszkodzenia spowodowane praniem towaru, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzenia powstałe wskutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania, samodzielnie wykonywane naprawy.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR:

http://ec.europa.eu/odr