Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 28/02/2024.

Właścicielem tej witryny jest:

PHOTHO Tomasz Sergej
Iłłakowiczówny 4, 70-787 Szczecin
Polska
Email: sklep@ladnetorby.pl
Numer telefonu: +48 575 836 934
VAT ID: 9552220945

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) PHOTHO Tomasz Sergej :

Tomasz Sergej

1. Ogólne

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.